Shlomo NY Piresomet 2017

2017

 

Holyland - Adam&Eve

2017

 

Holyland - Black

2017

 

Boysenberry sorbet by Vanilia

Photographer - Haim Yosef
2015

 

Assaf Bayker Patissier

Photographer - Haim Yosef
2014

 

Pane e Vino

Photographer - Haim Yosef
2014